ACORD CESIUNE DREPTURI DE IMAGINE

 1. În calitate de participant la evenimentul organizat de catre ,,Party Kid’s Zone S.R.L , in anul 2020, am fost subiectul unei înregistrări pe suport foto atat eu cat si invitatii mei si copii nostri(„Materialele FOTO Iniţiale si  Clipuri Video”)

 

 1. Societatea SC. PARTY KIDS ZONE SRL, cu sediul în Sat Floresti(Com.Floresti), Strada Tautului nr 67G, inregistrata la Registrul Comertului J12/756/25.02.2020, CUI/CIF 42318396 legal reprezentata prin URDA VASILE-CATALIN – Administrator, („Organizator”). Societatea este operator autorizat de date cu caracter personal, fiind inregistrata la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5118.

 

Prin prezenta, consimt şi declar, în mod irevocabil, că:

 

 • Cesionez Societăţii dreptul să folosească numele, prenumele, portretul, imaginea mea menţionate în

 

Materialele Foto Iniţiale, în scopul promovării Firmei sau pentru orice alt scop, pe orice fel de suport – foto sau video, prin orice mijloc de comunicare sau adresare către publicul larg (în mod colectiv sau individual), precum televiziune, internet, radio, reviste, ziare, broşuri, scrisori, afişe etc.

 

 • Cesionez Societăţii dreptul de a reproduce în totalitate sau în parte, de a prelucra, difuza, închiria,

 

împrumuta, vinde sau în orice alt fel transmite cu titlu oneros sau gratuit fotografiile ce fac obiectul Materialelor Foto Iniţiale, după cum consideră necesar, inclusiv în eventuale materiale viitoare.

 

 • Cesiunea drepturilor prevăzute în prezenta privind Materialele Foto Iniţiale şi Materialele Foto Subsecvente are efect de la data înregistrării acestora; S.C PARTY KIDS ZONE S.R.L

 

 • Cesiunea drepturilor prevăzute în prezenta este nelimitată în timp şi spaţiu.

 

 • Îmi exprim în mod expres consimţământul ca Societatea să prelucreze datele mele cu caracter personal respectiv (nume, prenume, imagine, domiciliu, CNP,Nr. Telefon) în scopul realizării materialelor scrise/foto/ din cadrul Campaniei, Societatea putând să dezvăluie aceste informaţii terţilor. Totodată, declar că am fost informat cu privire la drepturile de care beneficiez în baza Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special cu privire la dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa instanţei competente şi de dreptul de a formula plângeri către autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal.

 

De asemenea, confirm ca am citit si voi respecta urmatoarele Reguli de Conduita pe parcursul desfasurarii evenimenului:

 

 • Prezentul spatiu de joaca este destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-10 ani.

 • Copii care intra in zona de joaca vor purta sosete,iar incaltamintea va fi lasata la intrare.

 • Este interzisa catararea pe plasa de protectie sau aruncarea jucarilor dintr-o partea in alta.

 • Nu sunt permise accesul cu obiecte ascutite sau taioase in incinta spatiului de joaca.

 • Tortul pentru invitati trebuie sa fie insotit de certificat de calitate/conformitate.

 • Este interzis consumul de bauturi sau alimente in zona de joaca.Acestea se consuma doar in spatiul amenajat,la mese.

 • Administratorul si angajatii Sali nu raspund de accidente survenite in urma utilizarii necorespunzatoare a echipamentului si jucarilor din incinta.

 • Deteriorarea aparaturi,obiectelor si a jucarilor din cauza exploatari necorespunzatoare atrage dupa sine achitarea acestora.

 • Insotitori sunt obligati sa aduca la cunostinta copilor prevederile prezentului regulament de functionare si sa se asigure de respectarea acestuia .

 • Nu sunt admisi copii bolnavi in incinta locului de joaca. Ne rezervam dreptul de a refuza primirea copiilor bolnavi sau cu semne clare contagioase.

 • Nu este admis comportamentul violent,imbrancirea,jocurile agresive sau loviturile aplicate de catre alti copii sau de catre adulti,impinsul sau utilizarea unui limbaj neadecvat.

 • Nu lasati obiecte de valoare nesupraveghiate.Nu ne asumam raspunderea in cazul pierderii sau distrugerea acestora.

 

Atentie !

Dumneavoastra sunteti direct raspunzator de toti copii pe care ii invitati la petrecere.Supraveghetorii Sali de petrecere si animatorul sunt raspunzatori doar de respectarea programului petrecerii si a prezentului regulament de functionare,nu si de integritatea copiilor prezenti.

Nu ne asumam raspunderea pentru eventualele accidentari ale copiilor.Parintii inteleg ca se pot produce accidente specifice activitatilor intr-un spatiu de joaca (entorse,luxatii,fracturi,zgarieturi,julituri etc .. ) si prin semnarea Acordului de procesare date cu caracter personal ,,G.D.P.R” si regulamentul locului de joaca , organizatorul este absolvit de orice vina.

Parintele fiecarui copil este responsabil de siguranta acestuia inclusiv in momentul utilizarii trambulinei,tobogane,roaller coaster .. etc .

Avand in vedere ca in spatiul de joaca sunt jucari pentru toate varstele ,parintii cu copii sub trei ani sunt direct responsabili de participarea lor la locul de joaca.

Rugam participantii din incinta locului de joaca sa utilizeze echipamentele si jucariile conform scopului pentru care au fost create.

la

 

S.C PARTY KIDS ZONE S.R.L  , STR.CETATII NR 44 / SAT FLORESTI (COM.FLORESTI)

© 2020 by Party Kids Zone S.R.L | Toate Drepturile Rezervate

Contact

0757.983.819 Catalin

0742.874.091 Florina 

Locatie : Str.Cetatii Nr.44

E-mail: office@partykidszone.ro

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now